fbpx
x
Мени

Проценка на онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на новите информациско комуникациски технологии (ИКТ) создава револуционерни промени во начинот на комуникација меѓу поединците, групите и институциите. Интернетот претставува значаен потенцијал за граѓанските организации (ГО) во поглед на зголемување на видливоста и подигнување на свеста кај јавноста за релевантни општествени теми и проблеми, потенцијал за мобилизација на поддршка за релевантни општествени цели, вмрежување […]

Анкета за онлајн активноста на граѓанските организации во Република Македонија

Развојот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во последните децении создаде нови и револуционерни начини за комуникација, пристап и дисеминација на информации. Во овој контекст, на глобално ниво, иницијативите од граѓанскиот сектор се повеќе се ориентираат кон дигиталните медиуми во својата комуникација со засегнатите страни.

Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005- 2015

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во изминатите девет месеци (од 1 јуни 2013 до 31 јануари 2014 година) ги спроведуваше предвидените активности во рамките на проектот „Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005-2015“, финансиран од страна на Амбасадата на Република Германија во Скопје […]

Анализа на состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија го спроведе проектот,, Интернет – платформа за мапирање и следење на говорот на омраза во јавниот простор и медиумите ,, . Дел од активностите на овој проект што Хелсиншкиот комитет треба да ги спроведе се однесуваат на набљудување, бележење и известување за говор на омраза во јавниот […]

Делуваме локално заедно: Прв извештај од мониторинг на седниците на општинските совети во врска со меѓуетнички односи

Здружението Национален ромски центар-Куманово (НРЦ) заедно со Здружението на Роми АВЕНА-Кочани, почнувајќи од 01 Април до 30 Јуни 2016 година го следеа нивото на квалитет на седниците и нивната динамика, структурата на учесниците во процесот на донесување на одлуки во врска со меѓуетнички односи, дали во општината функционира Комисијата и дали истата е консултирана, дали […]