fbpx
x
Мени

Насловна

Практична обука за производство на биохумус

На 29 август, здружението Ин Виво ја спроведе третата практична обука за производство на биохумус. Обуката беше наменета за бездомни лица од Скопскиот регион, со цел да им се обезбедат услови за нивно полесно и одржлива реинтегрирање. На почетокот на денот учесниците се поделија во два тима. Првот тим ги презеде калифорниските црви кои што […]

Новите грантисти во главно ќе влијаат на локалните политики

Комисијата за избор на грантови ги оцени 56-те концепти кои организациите ги поднесоа во четвртиот круг од повикот за мали грантови на Цивика мобилитас (ЦМ-МАК-02). Избраните 11 грантисти ќе работат на зголемување на учеството на граѓаните, а особено на младите, во локалните политики, а исто така ќе работат на поголема соработка меѓу граѓанските организации со […]

Креирање на центар за јавни политики

Со имплементација започна проектот „Центар за јавни политики“, кој го спроведува Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ, а кој ќе трае во наредните 15 месеци. Потребата од една ваква иницијатива потекнува од недостатокот на капацитети во граѓанскиот сектор за креирање на анализи и предлози за јавни политики поткрепени со факти, истражување и емпириски податоци. […]

Избрани нови 15 институционални грантисти на Цивика мобилитас

Комисијата за избор на грантови ги оцени апликациите на организациите кои поднесоа пријава на вториот повик за институционални грантови во новата фаза на Цивика мобилитас (ПЦМ-ИНС-05). Преку финансиската поддршка од овој тип на грантови, здруженијата ќе работат на нивниот институционален развој и организациско јакнење. Тие ќе ги надминат моменталните организациски предизвици и ќе го зголемат […]

Избрани се нови 12 акциски грантисти на Цивика мобилитас

Вонредната состојба во земјава не влијаеше на процесот на евалуација на доставените пријави на повикот за акциски грантови (ЦМ-АКТ-05). Комисијата за избор на грантови по електронски пат ги оцени пријавите, по што одлучи дека добитниците на акциски грантови се 12 организации, и тоа: Здружение-Балкански институт за регионална соработка БИРС Тетово со проектот „Шар Планина – […]

Доделени 10 ад-хок грантови за справување со КОВИД-19

Комисијата за избор на грантови ги оцени 62-та концепти на граѓанските организации, поднесени на вонредниот повик за ад хок грантови на Цивика мобилитас (ПЦМ-АДХ-02) за справување со пандемијата Ковид-19. Добитници на ад-хок грант се 10 организации и тоа: Здружение за еднородителски семејства „ Една може!“, кое ќе пружа поддршка на жени од ранливи категории, со […]

Вонреден билтен за справување со КОВИД-19 пандемијата

Прочитајте го првиот Вонреден билтен за справување со коронавирус пандемијата кој се однесува на периодот од 6 до 12 април и останете во тек со активностите кои ги преземаат организациите. Голем број граѓански организации наоѓаат нови начини за да ги поддржуваат нивните заедници за време на кризната состојба, како на локално така и на национално […]

ПОВИК ЗА АД-ХОК ГРАНТОВИ [ЦМ-АДХ-02]

Цивика мобилитас објавува повик за доделување ад хок грантови [ЦМ-АДХ-02] на граѓанските организации кои преземаат итни активности за справување со кризата предизвикана од КОВИД-19. Пријави можат да поднесат граѓански организации кои се регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации (2010 г. Сл. Весник 52/10). Апликантите може да соработуваат со други граѓански организации. Општа цел на […]

1 2