fbpx
x
Мени
Граѓанска мобилизација - национална анкета

Граѓанска мобилизација - национална анкета

Граѓанска мобилизација - национална анкета
Youth Internationalized Movement - YIMADOV
Youth Internationalized Movement - YIMADOV
YIMADOV
Здружение
Стојановски Стојановски - претседател
4044019515666
7327463
Ѓорче Петров 1 / 1-30, 1000 Скопје
Ѓорче Петров 1 / 1-30, 1000 Скопје
Ѓорче Петров
Скопски регион
079 281 691

Добро владеење

Демократија

Владеење на правото

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација