fbpx
x
Мени
Центар за Развој и Интеграција

Центар за Развој и Интеграција

Центар за Развој и Интеграција
ЦДИ
CDI, Center for Develpment and Integration Struga
CDI
2003
4026003125126
5784271
Ул.ЈНА бр 27 Струга
Струга
Хазир Положани 0038972275752 h_pollozhani@hotmail.com
0038972275752

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Заштита на потрошувачите

Друго

50

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација