fbpx
x
Мени
Невладина Организација КХАМ Делчево

Невладина Организација КХАМ Делчево

Невладина Организација КХАМ Делчево
НВО КХАМ Делчево
NGO SUN Delcevo
NGO SUN Delcevo
1999
Здружение
4009999104721
5439906
„Маршал Тито“ б.б. Делчево
„Маршал Тито“ б.б. Делчево
Делчево
Анита Цоневска моб. 070 441 718, е-маил a.conevska@yahoo.com Бети Толевска моб. 070 559 646 е-маил betitolevska@t-hom.mk Сара Јашаровска моб. 077 813 848 е-маил sarajasarovska@ymail.com
033413695
033413695

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Миграции

Деца, младинци и студенти

Вработување

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

90

12

2015

Објавено пред 11 месеци Нема Правда,Нема!
Објавено пред 11 месеци Социјална Ревизија
Објавено пред 11 месеци For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine
Објавено пред 11 месеци Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012
Објавено пред 11 месеци Нема Правда,Нема!
Објавено пред 11 месеци Социјална Ревизија
Објавено пред 11 месеци For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine
Објавено пред 11 месеци Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012
Објавено пред 11 месеци Нема Правда,Нема!
Објавено пред 11 месеци Социјална Ревизија
Објавено пред 11 месеци For Roma, Justice Is Sometimes the Best Medicine
Објавено пред 11 месеци Годишно собрание на НВО КХАМ 31.12.2012