fbpx
x
Мени
ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење

ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење

ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење
GAUSS Institute – Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer
2006
Фондација
4002006173966
6132219
ул. Питу Гули бр.27, 7000 Битола
Питу Гули 27
Битола
Игор Неделковски претседател на Одбор 0038975222185 igor.nedelkovski@gmail.com
047 226 131
047 226 131

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Култура

Лица со посебни потреби

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникација и медиуми

8

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација