fbpx
x
Мени
Здружение Македонско женско лоби

Здружение Македонско женско лоби

Здружение Македонско женско лоби
МЖЛ
Macedonian women's lobby
MWL
2000
4030003491570
5807107
Ул. 11 Октомври, бр.42а/2 (Дом на хуманитарни дејности Даре Џамбаз)
Центар
Даниела Димитриевска извршен директор 0038970270256 ddimitrievska@mzl-mk.org
0038923231933; 0038923112128
0038923231933

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Вработување

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

150

3

2015