fbpx
x
Мени
Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола
МКЦ – Битола
Youth Cultural Center – Bitola
YCC - Bitola
1999
здружение
Сашо Додовски (директор) и Златко Талевски (извршен директор)
4002999138826
5336392
Цар Самоил 29, 7000 Битола
Цар Самоил 29, 7000 Битола
Битола
Мери Нашоку, Програмски директор 0038947233020 0038975468651 meri@mkcbt.org.mk
+389 47 233 020
+389 47 203 925

Визија
Развиено демократско општество во кое младите се носители на прогресот.
Мисија
Обединување и развој на креативните потенцијали на младите и поттикнување на граѓанскиот активизам.
МКЦ – Битола води и координира проекти и програми поврзувајќи ги младите преку вклучување во настани кои ги истакнуваат нивните потенцијали во областа на волонтерството, неформалното образование, културата, уметноста и граѓанските иницијативи.

Култура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Млади и студенти

200

50

2015

Објавено пред 6 годинаи Volunteering infrastructure in Europe
Објавено пред 6 годинаи Volunteering infrastructure in Europe
Објавено пред 6 годинаи Volunteering infrastructure in Europe