fbpx
x
Мени
Здружение Институт за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје

Здружение Институт за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје

Здружение Институт за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ Скопје
ИНРЕКОМ Скопје
Institute for Development of Electronic Communications INDECOM – Skopje
INDECOM Skopje
2018
Здружение
Стефан Јевтиќ - Претседател на ИНРЕКОМ Скопје
4082018522188
7292384
Никола Малешевски 41/5-9
Никола Малешевски 41/5-9
Чаир
Скопски
Стефан Јевтиќ Претседател на ИНРЕКОМ Скопје 076/557-335 sjevtik@gmail.com
076/557-335

Визијата на ИНРЕКОМ Скопје е да станеме земја со високо развиени пазари за медиуми и електронски комуникации, како и самостојни и независни регулаторни тела. Мисијата на ИНРЕКОМ Скопје е преку поддршка на процесите за развој на независни и самостојни медиуми и регулаторни тела, како и преку промоција на креирањето на политики базирани на истражувања, анализи и консултации со засегнатите страни да се постигне визијата и целите.

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Заштита на потрошувачите

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација