fbpx
x
Мени
Филозофско друштво на Македонија

Филозофско друштво на Македонија

Филозофско друштво на Македонија
ФДМ
Philosophical Society of Macedonia
PSM
1956
здружение на граѓани
Љупчо Митковски, претседател,
40300003476317
5715557
бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје
Центар
Скопски
Љупчо Митковски, претседател, 071/317-664, ljmitkovski@hotmail.com
071/317-664

развој на филозофска култура

Деца, млади и студенти

Култура

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Млади и студенти

Образовни институции