fbpx
x
Мени
Здружение Центар на активни граѓани АКТИВО Велес

Здружение Центар на активни граѓани АКТИВО Велес

Здружение Центар на активни граѓани АКТИВО Велес
Association AKTIVO Veles
2020
Здружение
Дејан Ристов-претседател
4004017514954
7190174
Трајко Панов број 22 Велес
Велес
Вардарски
Дејан Ристов, претседател, 00389 72 245 453, ristov_dejan@yahoo.com
00389 72 245 453

дружението Центар на активни граѓани АКТИВО Велес од Велес е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Добро владеење

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација