fbpx
x
Мени

Истражување за знаења,практики и ставови поврзани со туберкулозата (ТБ) меѓу семејства што се корисници на социјална парична помош во Република Македонија

Ова истражување е спроведено во рамките на проектот „Едукација на социјалните работници за подигнување на свеста за туберкулозата, со особено внимание на ромското население“, кој е поддржан од Министерството за здравство преку донацијата за туберкулоза (ТБ) на Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија. Целта на истражувањето е да се добие подобра слика […]