fbpx
x
Мени

Закони и пракса во финансирањето на политичките партии

Република Македонија е мала континентална земја на балканот чии соседи се Грција, Бугарија, Србија, Косово и Албанија со население од 2.050.671 луѓе од кои 1.821.122 се гласачи.Според пописот од 2002 етничките групи се 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми, 4,0% други и неопределени.Република Македонија се стекнува со независност од 1991 година по отцепувањето од […]

Водич за волонтирање

Со овој водич сакавме волонтирањето да го направиме повидливо да го зголемиме нивото на информираност, да ја подигнеме јавната свест за значењето и важноста на волонтерската пракса и да отвориме нови можности за волонтирање. Тоа не значи дека е непроменлив. Напишан е за да се менува и дополнува, како што волонтирањето во Македонија ке се […]

Подобрување на ефективноста и компетентноста:Преглед на квалитетот,ефикасноста и компетентноста на судиите и судовите

„Стратегијата за Југоисточна Европа 2020: Работни места и европска перспектива“ цели кон подобрување на условите за живеење во регионот и враќање на фокусот кон прашањата за конкурентноста и развојот. Стратегијата беше донесена во 2013 година, а процесот на развивање, усвојување и примена на истата го координира Регионалниот совет за соработка (РСС). Токму зајакнувањето на регионалната […]