fbpx
x
Мени

Жени и синдикати: Застапеност и работнички права во Република Македонија

Студија за застапеност на жените во синдикатите во Р. Македонија. Авторки: Елена Б. Ставревска и Марија Башевска

Прирачник за етичко известување на медиумите во Македонија и Европската унија

Овој прирачник преставува компаративна студија во која се анализа и споредува етичкото известување на медиумите во Македонија и Европската унија. Автори на овој прирачник се Д-р Марина Тунева, директор на Советот за етика во медиуми на Македонија и М-р Фиљана Кока, новинари во МРТ.