fbpx
x
Мени

Како да го направите вашиот компјутер полесен за употреба

Во минатите три децении компјутерската технологија го смени начинот на кој ние работиме, учиме и комуницираме. Новата технологија ја отвори вратата на иновациите во секое поле на човековата работа, збогатувајќи ги нашите животи со нови можности. Компјутерската технологија е моќно средство за секоја индивидуа со различни потешкотии и оштетувања. Пристапната технологија ги прави компјутерите поудобни […]

Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација

Дадените препораки се резултат од проектот „Невладините организации и судството-активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација“ спроведен во периодот од јануари 2015 година до март 2016 година со финансиска поддршка од Меѓународниот вишеградски фонд и Министерството за надворешни работи на Република Кореја.

Стоп за нечесното пазарно однесување

Пазарното однесување кон потрошувачите од страна на деловните субјекти е секое дејство, пропуст, начин на однесување или застапување, пазарна комуникација, вклучувајќи рекламирање и маркетинг, од страна на трговец, директно поврзани со промоција, продажба или снабдување на производи и услуги за потрошувачите.    

Анализа од следењето на работата на државниот завод за ревизија

Клучна институција, која има мандат да врши ревизија на економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во трошењето на јавните средства од страна на јавните институции, е Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро […]

Анализа од следењето на работата на државниот завод за ревизија

Клучна институција што има мандат да врши ревизија на економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во трошењето на јавните средства од страна на јавните институции е Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро […]

Прирачник за обука на медијатори за обновување на знаењата за медитација

Институтот за европска политика го спроведе проектот „Поддршка за унапредување на имплементацијата на медијацијата во Република Македонија“, чиј корисник е Министерството за правда. Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, во рамките на програмата МАТРА.Програмата за обуката беше презентирана во 9 сесии. Програмата ги содржеше следните генерални теми: Постапка замедијација – комуникациски вештини и целта на […]

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Анализата „Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија“ се осврнува кон користа и потребата од ефикасно и ефективно комуницирање на граѓанските организации со своите целни групи и пошироката јавност користејќи современи комуникациски алатки и техники. Дополнително, ги истражува капацитетите и ресурсите со кои располагаат граѓанските организации, а кои се однесуваат на дигиталните […]