fbpx
x
Мени

Од МРТ до независна јавносервисна радиодифузија во Македонија

Постојат бројни примери во различни земји, а и кај нас, кои покажуваат дека демократизацијата на општеството и на власта, секогаш е поттикнувана и следена од зголемен степен на слобода и еднаквост во јавната комуникација. Оваа врска е особено зајакната како последица, од една страна, на „медијализацијата“ на политиката односно на фактот дека политиката се повеќе […]