fbpx
x
Мени

Përvoja e personave me kufizime nga pjesëmarrja në procesin zgjedhor në Maqedoni – Raport nga fokus grupet e realizuara –

Pas përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që u mbajtën më 11 dhjetor 2016, ekipi i projektit të “Hapni dritaret” realizoi katër fokus grupe me personat me tip të ndryshëm të kufizimeve: kufizime intelektuale, të dëgjuarit e dëmtuar, shikim i dëmtuar dhe kufizime trupore. Qëllimi i këtij mini-hulumtimi ishte të fitohen informata për përvojat e […]