fbpx
x
Мени

Прво издание: Агро-рурален информатор

Првото издание на агро- руралниот информатор прави пресек на наjзначаjните настани во секторот земjоделство и рурален развоj, но исто така ги претставува и активностите на Рурална Коалициjа и неjзините членки.