fbpx
x
Мени

Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанската свесност и акција

Основните документи за човековите права го потенцираат правото на сите граѓани да партиципираат во политичкиот живот на нивните општества144, што е, пак, суштина на демократијата. Примарно, смислата на демократијата е во можноста секоја единка, директно или преку избрани претставници, да партиципира во креирањето одлука од која е ѝ самата непосредно засегната; второстепеното значење се согледува […]

Стратешко застапување ( литигација ) на случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација

Освен стандардите против дискриминацијата општо познати во документите на Обединетите Нации (ООН), со кои не би го оптоварувале овој документи, во областа на забраната на дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет – Советот за човекови права (Human Rights Council) на својата 17та сесија (jули, 2011) донесе одлука (со Резолуција) да се изготви […]

Топ 10 начини како да бидете безбедни online како потрошувач

Интернетот ни нуди огромен спектар на можности и избор. Лесно можеме да се поврземе и да комуницираме со семејството и пријателите од целиот свет, да го извршиме нашето неделно пазарување и да го спроведеме плаќањето на нашите сметки со еден клик, заштедувајќи време и пари. Сите овие активности на некој начин ги користат нашите лични […]