fbpx
x
Мени

Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: техничка анализа

Со драстично намалување на цената на соларната и ветерната енергија и стареењето на постојната енергетска инфраструктура во регионот, Југоисточна Европа се соочува со избор да го следи патот кој се потпира исклучиво на нов јагленов развој, без какви било значајни напредувања кај соларната или ветерната енергија, или да напредува кон пристапувањето во ЕУ со користење […]

Мрежно мерење во Република Македонија, можност, перспективи, примери – како до почиста енергија?

Секторот на обновливи извори во Македонија (ОИЕ)1 е на самиот почеток од развојот. Освен потенцијалите кои ги нуди за добивање електрична енергија, кои не се занемраливи, тука се и можностите за економски развој и зголемувањето на работните места. Постојат многу механизми во денешно време за искористување на потенцијалот понуден од сонцето, ветерот, термалните води итн., […]

Инфотека: Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност е користење/трошење на помалку енергија за ист производ или услуга.Енергетската ефикасност заштедува енергија, пари и ги намалува емисиите на загадувачки гасови во атмосферата. Енергетската ефикасност не е зачувување на енергија. Зачувување на енергијата подразбира намалување или откажување од услугата за да се заштеди енергија. На пример, исклучувањето на светилките е зачувување на енергија, […]