Политичкиот Договор од Пржино, или Договорот од јуни/јули, како што претпочитаат да го наречат
претставниците на меѓународната заедница, е уште еден договор со потпис на лидерите на четирите
најголеми македонски политички партии со цел да се реши политичката криза, со помош на странскиот
фактор.