„Ајде Македонија“ со поддршка на Civica Mobilitas и компаниите Осигурување Македонија и Ekonelektron ја организираа најуспешната акција за чистење на Македонија досега. Погледнете го завршното видео од националниот проект „Македонија без отпад 2016“ во кој учество земаа над 16000 учесници, 70 граѓаниски организации и над 100 училишта, кои чистеа 156 локации низ земјата во 53 општини.