Република Македонија е мала континентална земја на балканот чии соседи се Грција, Бугарија, Србија, Косово и Албанија со население од 2.050.671 луѓе од кои 1.821.122 се гласачи.Според пописот од 2002 етничките групи се 65,2% Македонци, 24,2% Албанци, 3,9% Турци, 2,7% Роми, 4,0%
други и неопределени.Република Македонија се стекнува со независност од 1991 година по отцепувањето од поранешна Југославија и се смета за нова демократија и земја во транзиција.