Коалицијата „Сите за правично судење“ петта година по ред имплементира проект чија реализација се базира на набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата.
Со имплементација на проекти за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата се започна во 2008 година, но сепак, корените на проектот се јавуваат во 2007 година преку шестмесечната пилот фаза именувана како „Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија“ реализирана од страна на Коалицијата „Сите за правично судење“ во соработка со НВО „Транспарентност – Нулта Корупција“.