Презентација за „Социјално претприемништво“, презентирана на третата конференција – LSEE Social Cohesion and Economic Governance