Целта на овој прирачник е да ги собере на едно место сите информации што им се потребни на ЛГБТИ лицата за препознавање и за пријавување насилства и говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.