Во публикацијата се дава осврт на дебатата како едукативна алатка и академска натпреварувачка дисциплина. Се објаснува форматот на Британска парламентарна дебата, тезите, улогите на говорниците и составување на афирмативни и негативни случаи.