Основни карактеристики на алтернативните мерки: Кривични санкции што ги изрекува судот; Овозможуваат одбегнување и замена на краткотрајните казни затвор;