Цел на оваа публикација е да понуди осврт врз почитувањето на некои од основните принципи на новинарската етика и преглед на најкарактеристичните одлуки на Комисијата за жалби.