Во врска со прашањето за правилната исхрана експертите и СЗО (Светската здравствена организација) актуелно ја промовираат пирамидата на исхрана.Правилната исхрана значи конзумирање на разноврсна храна во зависност од возраста,здравствената состојба и физичката активност. Храната што се наоѓа на базата на пирамидата може да се конзумира во поголеми количини, додека при конзумирањето на храната, на нивоата кон врвот на пирамидата, треба да се внимава и истата да се конзумира во ограничени количини. Алхохолните пијалоците, додатоците на исхраната, диететските производи не се наменети за целата популација и се сместени надвор од пирамидата.