Краток документарен филм за 25 годишната работа и активизам на Организација на жените на општина Свети Николе изработен од волонтерите во организацијата.