Насилството врз жените, вклучувајќи го насилството во семејството претставува кршење на човековите права на жртвите и пречка за остварување на нивните фундаментални слободи и права. Илјадници жени низ Европа не ги уживаат своите права и се жртви на родово базирано насилство и насилство во семејството. Тие страдааат се повеќе од емотивно и сексуално злоставување од своите партнери, но и од другите членови во семејството.