Оваа публикација е финален продукт на проектот “Застапување и заштита на пријавувачите, вклучувајќи ги медиумите и граѓанското општество” што е дел од програмата за поддршка на граѓански организации финансирана од страна на Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.
Основна цел на проектот беше застапување и поттикнување на државата да воспостави правна и институционалната рамка и ефикасен систем за заштита на лицата укажувачи т.н. whistleblowers.