Капиталните трошоци кумулативно до јули 2016 година бележат реализација од 35% од планираниот буџет за 2016 година, и значително под очекуваната рамномерна кумулативнана реализација која би изнесувала 58,3% доколку буџетот би се реализирал рамномерно секој месец. Кумулативно стапката на реализација на ставката – други трансфери до месец јули изнесува 62% и е 4 п.п. над претпоставената рамномерна месечна реализација од 58%, додека стапката на реализација само во месец јули изнесува 9%.