Прирачникот за професори Memory Walk е еден од клучните наставни алатки развиени во рамките на проектот „Хисторија, Историја, Повјест – Поуки за сегашноста“. Проектот е инициран во 2015 година од страна на Куќата Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од: Хрватска (Хрватска Едукацијска и Развојна Мрежа за Еволуцију Споразумијевања – ХЕРМЕС), Босна и Херцеговина (Youth Initiative for Human Rights ¬ YIHR и /Humanity in Action – HIA), Србија (Отворена Комуникација – ОК) и Македонија (Младински образовен форум – МОФ). Авторски тим: Координатори: Лаура Бурхоут (Куќата на Ана Франк / Универзитет на Амстердам), Др Маја Ненадовиќ (Куќатан на Ана Франк) Коавтори: Родољуб Јовановиќ (Универзитет на Амстердам) Борис Миковиќ (О.К.), Твртко Патер (ХЕРМЕС), Ваутер Ритсема (професор по историја / Куќата на Ана Франк), Сања Стефановиќ (Младински образовен форум) Рецензенти: Бериван Дриел Ивана Габалова Сенада Јусиќ Ида Љубиќ др Николас Мол