fbpx
x
Мени

Инфо-график: Финансиска писменост

На овој Инфо-график се прикажани клучните резултати од спроведеното истражување за степенот на финансиска писменост и финансика инклузија на населението во Република Северна Македонија.

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Пробиштип

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во општината со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики.

Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални политики“ финансиски поддржан од програмта Цивика мобилитас, а го спроведува ЖГИ АНТИКО.

Клучни наоди од теренско истражување во Општина Теарце

Теренско истражување беше насочено кон согледување на моменталната состојба во општината со цел да даде придонес кон унапредување на соработка на локалната самоуправа, граѓанските организации и граѓаните, како и зајакнување на родовата перспектива при креирањето на локалните политики.

Активноста е дел од проектот „Граѓанските организации – промотори на дијалог, акција и креирање на локални политики“ финансиски поддржан од програмта Цивика мобилитас, а го спроведува ЖГИ АНТИКО.

Се издиша градежниот балон

За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?

За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?