Цивика мобилитас ви го најавува на тематскиот форум насловен „Граѓаните – учесници во локалните политики“, кој ќе се одржи на 13 ноември (среда) со почеток во 16 часот во гимназијата СОУ „Кочо Рацин“ во Свети Николе.

Во фокусот на дискусијата ќе бидат регионалните примери на соработка на локалните самоуправи со граѓанските организации и за учество во политиките на локално ниво од страна на граѓаните. На форумот ќе бидат презентирани примери на соработка и поддршка за прашања како: родово сензитивно буџетирање, младински политики и политики за поддршка на лицата со хендикеп, како и идните перспективи за вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации во процесите на носење одлуки.

Преземи АГЕНДА

Facebook event

Говорници:

  • Сашо Велковски, градоначалник на општина Свети Николе
  • Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа
  • Ѓунер Небиу, Антико
  • Бранкица Димитровска, Хендикеп плус, Крива Паланка
  • Драгана Митровиќ, Медиа плус, Штип

Цивика мобилитас ќе ги покрие патните трошоци за учество на овој настан во висина на автобуска карта од соодветното место до Свети Николе.

Настанот е отворен и бесплатен за сите граѓани, а вашето присуство можете да го потврдите на helpdesk@civicamobilitas.mk