Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е. Сибил Сутер Тејада, доби специјална награда на свечената седница на Советот на општина Струмица за поддршка на општината со различни проекти. Швајцарија повеќе од 10 години ги поддржува локалните авторитети, граѓаните и граѓанските организации на Струмица кои заедно ги менуваат условите за живот на подобро.

„Преку граѓанските форуми, но исто така и преку нашата програма за поддршка на граѓанското општество Цивика мобилитас, ние го поддржавме Покров, којшто е уникатен пример за реинтеграција и за социјална инклузија. Во таа смисла, би сакала да ја спомнам значајната работа завршена од страна на ‘Зелена лупа’, која што помага во реинтеграцијата и ресоцијализацијата на поранешни осуденици, што е една од најбитните мерки за социјална и општествена инклузија“, рече амбасадорката во својот говор.

Покрај неа, здружението „Вера“ доби награда за особен придонес во социјалната заштита, Ристо Тасев во областа на новинарството, Светлана Маџункова во областа на медицината, Томе Ефтимов во областа на науката итн.

Советот на општината секоја година одржува свечена седница на Денот на заштитниците на Струмица „Свети 15 Тивериополски Свештеномаченици“, на која доделува награди на личности кои дале посебен придонес за општината во различни области.