Цивика мобилитас, промовираше девет мали и пет ад хок грантисти, како дел од програмата на Националниот форум што се одржа на 4 декември 2015 година. Сертификатите на грантистите им ги додели вршителот на должност Амбасадор на Швајцарија во Македонија, г-ѓа Катерина Штокер. „Целта е да се создаде критична маса на граѓански организации кои ќе бидат подготвени навремено да ги адресираат проблемите во општеството и со активно учество да ги решат“, рече Штокер.

 

 MG 1658

Малите акциски грантови се наменети за поддршка на граѓански организации кои сакаат да ги промовираат своите цели на локално/национално ниво, а ад хок грантовите, освен на здруженијата и фондациите на располагање им се и на неформални, нерегистрирани групи граѓани за поддршка на итни, неодложни т.н. „горливи“ прашања кои се појавуваат и кои бараат итно внимание и акција на секое ниво на интервенција во Македонија.

Добитници на малите акциски грантови се: Здружение за развој на ромската заедница Сумнал, Скопје за проектот „Јас имам избирачко право!“; Здружение за борба против рак Борка – за секој нов ден, Скопје за проектот „Избирам живот – ресоцијализација на жени после рак на дојка“; Гешталт центар Младен Костиќ Аспекти – Скопје за проектот „Младите помеѓу политичката дихотомија – (со арт експресија) во надминување на ригидноста и говорот на омраза)“; Центар за информативна и логистичка поддршка на граѓаните Нов контакт, Скопје за проектот „Развој преку комуникација“; Здружение Извор, Кратово за проектот „Нова надеж – нови перспективи“; Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија, Берово за проектот „Преку интегрирано делување до намалување на миграциите“; Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – Глас против насилство, Скопје за проектот „Насилството врз жените и медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“; Здружение за општествен развој, развој на јавните институции и економски развој Институт за развојни студии, Скопје за проектот „Креирање услови за поквалитетно и поефикасно планирање во јавниот сектор“; Македонска асоцијаци ја за човечки ресурси Скопје за проектот „Со различности до напредок“.

 MG 1621

Малите акциски грантови имаат вкупен буџет од 3.326.300 денари и вклучуваат оспособување на конституентите на граѓанските организации; јакнење на односите со граѓаните, заедниците и пошироката јавност; како и влијание за постигнување позитивни општествени промени за што се залага и Цивика мобилитас.

Добитници на првите ад хок грантови се: Фондација за развој на локалната заедница Штип за проектот „За спас на паркот во „8 Ноември“; Регионален центар за одржлив развој, Гевгелија за проектот „Помогни и ти!“; Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп за проектот „Стоп за поплавите“; Здружение за заштита и унапредување на човековите слободи и права Сведок, Скопје за проектот „Медиумско известување на случаите по кои ќе постапува специјалниот јавен обвинител – Фаза 1, Истрага, Мониторирај и известувај!“; Здружение на Балканските Египќани во Република Македонија, Охрид за проектот „Потребите на граѓаните на прво место.“

CM dodeluvanje mak adh 2

Буџетот на одобрените ад хок грантови изнесува 1.913.850 денари, а нивната цел е да стимулираат активно граѓанство, овозможувајќи му да се мобилизира и да ги реши итните општествени прашања по принципот „овде и сега“.

Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското општество, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).