Граѓанските организации можат да се пријават на повикот за институционални грантови на Цивика мобилитас најдоцна до 3 јуни 2019 година, во 16 часот.

Институционалните грантови се наменети да го поддржат институционалниот развој (ИР) и организационото јакнење (ОЈ) на индивидуални граѓански организации. Цивика мобилитас очекува институционалните грантисти да заземат лидерски позиции во граѓанското општество во земјава, да бидат проактивни, да преземат и да водат иницијативи за соработка и обединување на други граѓански организации.

Во предлозите за институционален грант, апликантите треба да демонстрираат способност за спроведување на најсоодветните ИР/ОЈ процеси за надминување на нивните институционални и организациски предизвици и подобрување на своите перформанси за придонес (преку нивните програми) кон целите и резултатите на Цивика мобилитас и други иницијативи за развој на граѓанското општество во земјава.

Институционалните грантовите во овој повик ќе бидат обезбедени за период до најмногу 3 години (36 месеци), а големината на грантот  треба да биде помеѓу 3.000.000 и 4.500.000 денари. Се очекува на овој повик да се доделат 15 грантови.

Заинтересираните може да ги испратат своите прашања по писмен пат на: helpdesk@civicamobilitas.mk најдоцна до 20 маj 2019 г.

Цивика мобилитас ќе одржи информативна сесија на 10 мај во Скопје. За подетални информации околу неа, како и за други информативни сесии, следете ја веб страната на Цивика мобилитас.

Целиот оглас можете да го видите на: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-ins-04/