Цивика мобилитас ве известува дека линијата за поддршка (канцеларија) на Цивика мобилитас ќе биде отворена во рамки на работното време на 4, 5 и 6 јануари, додека на 7 и 8 јануари 2016 г. линијата за поддршка ќе биде затворена. Прв следен работен ден за линијата за поддршка е 11 јануари (понеделник) 2016 година. Исто така, ве известуваме дека за пристигнатите концепти за ад хок грантови нема да се одлучува во периодот до 11 јануари 2016 г.