Денес (23.2.2016 г.) во просториите на МЦМС се одржа информативна сесија за вториот повик за специфични акциски грантови со референтен број ЦМ-САК-02. На инфо-сесијата учествуваа 15 претставници на 11 граѓански организации и медиуми кои имаа можност да им постават прашања и да добијат одговори од тимот на Цивика мобилитас во однос на овој повик.

 

Info sesija CM SAK 02

Специфичните акциски грантови на Цивика мобилитас им се наменети на граѓанските организации регистрирани според Законот за здруженија и фондации (2010) за воспоставување и работа со таканаречени „платформи за соработка“ меѓу апликантот, грантистите и тимот на Цивика мобилитас, на следните теми:

  • истражување и развој (ИР): добро владеење и индекс на граѓанското општество;
  • информации и комуникации (ИК): електронска платформа;
  • набљудување, оценка и известување (НОИ).

Овие грантови треба да соберат, креираат и споделат знаење за и со граѓанското општество на горенаведените теми преку истражување, но и развој на методологии и алатки.

Рокот за аплицирање на овој повик е 15 март 2016 година до 16:00 часот.

Дополнителни информации за овој повик за грантови можете да најдете на следниов линк.