Цивика мобилитас ќе одржи информативна сесија за повикот за Специфични грантови кој беше објавен на 15 февруари 2016 година.

Информативната сесија ќе се одржи на 23 февруари 2016 година со почеток во 12 часот во просториите на МЦМС.