Комисијата за избор на грантови ги оцени концептите кои организациите ги поднесоа на повикот за мали акциски грантови на Цивика мобилитас (ЦМ-МАК-02) во периодот од 1 јули до 30 септември 2021.

Беа доставени 41 апликација, од кои седум организации се добитници на мал грант, и тоа:

Новите грантисти ќе дејствуваат во секторите за деца, млади и студенти, животна средина и природни ресурси, родови прашања и добро владеење. Акциите ќе се спроведуваат во период од четири до шест месеци, а само една со времетраење од десет месеци.

Избраните организации се од скопскиот, југозападниот и североисточниот регион во РС Македонија и ќе делуваат на локално, регионално и национално ниво.

Вкупната поддршка на Цивика мобилитас за овие мали акциски грантови е 2.217.000 МКД.

Доделени мали