Комисијата за избор на грантови ги оцени апликациите на првите организации кои поднесоа пријава на повикот за мали грантови во новата фаза на Цивика мобилитас (ПЦМ-МАК-02).

Добитници на мал грант се осум организации и тоа:

Новите грантисти делуваат во седум различни сектори и тоа развој на граѓанско општество; деца, млади и студенти; човекови права; меѓуетнички односи; лица со посебни потреби; демократија и родови прашања.

Повикот за аплицирање за мали грантови останува отворен до 30 јуни 2022 г. Пријавите може да бидат доставени во кое било време до овој датум. Комисијата за избор на малите грантови ќе носи одлуки на квартално ниво.