fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

ПОВИК за ангажирање на Експерт за системи за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓански организации (1 извршител)

Објавено на:

Центарот за истражување и креирање политики, во рамки на проектот „Унапредување на граѓанското општество и промовирање на принципите на добро владеење преку воведување на системи за квалитет во управувањето во граѓанските организации“, финансиран преку програмата Цивка Мобилитас, објавува:

Поддршка и солидарност од „Меѓаши“ за The Agenda the Child Association (Gündem Çocuk Derneği) од Турција

Објавено на:

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ упати реакција до членовите на Комититетот за права на детето при ООН, до меѓународните организации и мрежи за заштита на правата на детето, до амбасадите и медиумите во врска со затворањето на партнерската организација The Agenda the Child Association и уште 375 граѓански организации во Турција. Реакцијата е подолу.

Повик за учество во Работна група за воведување на Систем за квалитет во управување (СКУ) во граѓански организации

Објавено на:

Почитувани,

Центарот за истражување и креирање политики, во рамки на проектот „Унапредување на граѓанското општество и промовирање на принципите на добро владеење преку воведување на системи за квалитет во управувањето во граѓанските организации“, финансиран преку програмата Цивка мобилитас објавува повик за номинирање на претставник од граѓанските организации за учество во Работната група за воведување на Систем за квалитет во управувањето (во понатамошниот текст Работната група) која ќе биде сочинета од претставници на граѓанските организации од мрежата на Цивика мобилитас (грантисти)

Порта за излез од пеколот

Објавено на:

Тежок е патот за излез од пеколот, но не е невозможен. Исполнет е со многу предизвици и препреки, а за да се помине потребни се волја и решителност. Низ сведоштва на зависниците од дрога, алкохол и коцка кои одлучиле да го поминат трнливиот пат, ви ја носиме сторијата од тераписката заедница „Покров“.

Polio Plus rabotilnica

Семејно насилство врз жените со хендикеп

Објавено на:

Polio Plus rabotilnicaПолио Плус – движење против хендикеп на 8 и 9 јуни во хотелот Бест Вестерн во Скопје ја оддржа работилница на тема: „Специфичности на семејното насилство врз жените со хендикеп“. На работилницата учествуваа давателите на услуги на жени жртви на семејно насилство, како и претставници на релевантните државни институции.

megjashi

12 јуни – Светски ден за борба против злоупотреба на детскиот труд

Објавено на:

megjashiНасекаде во светот, милиони деца се секојдневно изложени на најтешките форми на злоупотреба на детскиот труд. Во оваа категорија спаѓаат сите форми на ропство, набавка или понуда на деца за проституција за производство со фотографија, продажба или трговија со деца и трговија со дрога. Воедно, овие деца се под постојана изложеност на ризична работа и се лишени од правото на соодветна грижа за нивното здравје, како и правото на соодветно образование. Едноставно кажано, тие се лишени од нивните основни слободи и права.