fbpx
x
Мени
Test_user

Test_user

test_user
test_user
test_user
1991
test_user
test_user
9087654324567890-98765
1234567890987654567890
test_user
Аеродром
Вардарски
test_user
09876543213456789o0

test_user

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Друго

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација