fbpx
x
Мени
Ссоцијално претприемништво - катализатор на социјални промени

Ссоцијално претприемништво - катализатор на социјални промени

Ссоцијално претприемништво - катализатор на социјални промени
Центар за одржлив развој
Sustainable Development Center
SDC
Здружение
Младенова Ортаковска Младенова Ортаковска - претседател
4032019541006
7334770
Ул. 1615 бр. 20/А-106, Скопје – Аеродром
Ул. 1615 бр. 20/А-106, Скопје – Аеродром
Аеродром
Скопски регион
076 200 777

Социјално претприемништво (СП)

социјална инклузија

вмрежување и соработка

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација