fbpx
x
Мени
Здружение за социјална и еколошката одржливост во модната индустрија „СО-ЈУЗ, Мода и Дизајн“, Скопје

Здружение за социјална и еколошката одржливост во модната индустрија „СО-ЈУЗ, Мода и Дизајн“, Скопје

Здружение за социјална и еколошката одржливост во модната индустрија „СО-ЈУЗ, Мода и Дизајн“, Скопје
СО-ЈУЗ Мода и Дизајн Скопје
Association for Social and Environmental Sustainability in the Fashion Industry „SO-USE, Fashion and Design“, Skopje
2017
Здружение на граѓани
Данијела Симоновска
4080017570607
7250193
Костурски Херои 35 17
Центар
Скопски
Данијела Симоновска, проектен менаџер
+ 389 (0) 71 95 95 51

Здружението „СО-ЈУЗ, Мода и Дизајн“, Скопје е посветено да развива грижа за социјалните, културните, економските и еколошките прашања во нови колаборативни практики кои ја обликуваат свеста и ја поттикнуваат и охрабруваат заедницата на соработка и создавање на нови креативни и раздвижувачки капацитети.

Вработување

Деца, млади и студенти

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Жени

Претприемачи

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација