fbpx
x
Мени
Центар за раст и развој на личноста Синтеза Лариса Прилеп

Центар за раст и развој на личноста Синтеза Лариса Прилеп

Центар за раст и развој на личноста Синтеза Лариса Прилеп
СИНТЕЗА ЛАРИСА Прилеп
Center for personal growth and development Sinteza Larisa Prilep
2019
Зрдружение на граѓани
Лариса Стојковиќ Трајкоска
4021019538720
30520190000471
Ул. Бул. Гоце Делчев бр.447 - Прилеп
Прилеп
Пелагониски
Ирина Николовска, Координатор тел. +389 78 984 262 Mail: irina@sinteza.mk
+389 78 402 470

Центарот за раст и развој на личноста СИНТЕЗА постои со цел подобрување на менталното здравје и квалитетот на живеењето на индивидуи, парови и семејства, како и остварување на посакувани цели на групи и здруѓенија.
Основни цели на Здружението се:
- Едукативни рабоилници од областа на психологијата и NLP методата
- Психодијагностика, истражување и изработка на тестови на личноста
Подигнување на свесноста преку работа со поединци или групи, преку работилници и тренинг групи
- Психотераписка дејност со индивидуи, парови и семејства
- Афирмирање и популаризација на псохотерапијата и гешталт терапијата како пристап за унапредување на менталното здравје на населението и подигнување на свесноста за можностите на психотерапијата како незаменлива алатка за личен раст и развој на здравото население и потребата и значењето на менталната хигиена

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Општа јавност (сите граѓани)

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација